Generalforsamling

GENEREL INFO: Generalforsamlingen skal afholdes senest den 1. april hvert år. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer af ejerlauget i henhold til vedtægterne.